Kancelaria Frankowa Wrocław

Kancelaria Frankowa Wrocław - Uzyskaliśmy zabezpieczenie na czas trwania procesu frankowego

Uzyskaliśmy zabezpieczenie na czas trwania procesu frankowego!

Cieszymy się za każdym razem, kiedy przekazujemy naszym Klientom dobre wieści!
 
Tym razem w sprawie XXVIII C 3686/23, postanowieniem z dnia 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny udzielił naszej Klientce zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego, polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kredytu (kapitałowo-odsetkowych) od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.
 
Co to w praktyce oznacza?
 
– Nasza Klientka od teraz aż do zakończenia procesu nie musi spłacać rat kredytu.
– Sąd już na podstawie samego tylko pozwu, uznał żądania Klientki za uprawdopodobnione, co daje bardzo dobre perspektywy na uwzględnienie powództwa w przyszłości.
 
W tym wypadku, kwoty spłat rat kredytu poczynione dotychczas przez Klientkę przekroczyły uzyskany przez nią kapitał.
 
Satysfakcja jest tym większa, że orzeczenie zapadło w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A., którego umowy kredytowe są uważane za „trudniejsze” do podważenia.

CHCECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ ANALIZY UMOWY KREDYTOWEJ?

Zapraszamy Do Kontaktu!

Zadzwoń